Kalkulačka splátok

Typ financovania: Lízing Plus

Rekapitulácia

Mesačná splátka: 58,72 €
Vrátane havarijného poistenia: 58,72 €
Cena vozidla: 10 000,00 €
Výška financovanej hodnoty: 2 998,80 €
Poplatok za riadne ukončenie: 60,00 €
Zostatková hodnota: 1,20 €
Úroková sadzba: 6,5 %
RPMN vrátane havarijného poistenia 7,4 %
Čiastka k úhrade: 10 584,23 €
POZOR: Kalkulácia je nezáväzná a ide len o orientačný výpočet ceny a RPMN.