Kalkulačka splátok

Typ financovania: Lízing Plus
-
+
-
+
-
+
Mesačná splátka: 61,03 €
Vrátane havarijného poistenia: 61,03 €

Rekapitulácia

Cena vozidla: 10 000,00 €
Výška financovanej hodnoty: 2 998,80 €
Poplatok za riadne ukončenie: 60,00 €
Zostatková hodnota: 1,20 €
Úroková sadzba: 8,2 %
RPMN vrátane havarijného poistenia 9,1 %
Čiastka k úhrade: 10 723,28 €